BİLİMSEL PROGRAM

19 Eylül 2021
09:45-10:00 AÇILIŞ Rümeyza Kazancıoğlu
(Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Rektör)
Gürkan Kıran
(Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
  ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Engin Oral, Pınar Özcan
10:00-10:30 Kanserli kadınlarda fertilitenin korunması Hakan Çakmak (A.B.D)
10:30-10:50 Endometrium ve fertilite: Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz Barış Ata
10:50-11:10 Üreme cerrrahisinde doğrular ve yanlışlar Taner Usta
11:10-11:30 İnfertilite tanı ve yönetiminde ultrasonu nasıl kullanalım? Ayşe Seyhan
11:30-11:50 İVF’de iyi bir ovaryen stimülasyon nasıl yapılmalı ? Hakan Yaralı
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Engin Oral
Oosit Sayısı ve Kümülatif Canlı Doğum Oranı
Konuşmacı:
Ayşe Seyhan
12:30-12:45 ARA
  JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Oturum Başkanları:
Gürkan Kıran, Ayşe Filiz Gökmen Karasu
12:45-13:05 Borderline over tümörlerinde yaklaşım Ali Ayhan
13:05-13:35 BRCA1 ve BRCA 2 testleri kimlere yapılmalı?
BRCA testleri ve yönetimi
Anna Fagotti (İtalya)
13:35-13:55 Adneksiyel kitlelerin minimal invaziv yönetimi Fuat Demirkıran
13:55-14:15 Servikal kanserlerde güncel taramada neredeyiz? Nejat Özgül
14:15-14:35 Jinekolojik kanserlerde fertilitenin korunması için neler yapıyoruz? Mehmet Ali Vardar
14:35-14:45 Tartışma
14:45-15:00 ARA
  OBSTETRİK-PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Serdar Kütük, Osman Şevket
15:00-15:20 Preterm doğumun önlenmesi Recep Has
15:20-15:40 Preeklampsi: Nasıl tanıyalım ve yönetelim? Rıza Madazlı
15:40-16:00 Sezaryen sonrası vaginal doğumun yönetimi Selim Büyükkurt
16:00-16:30 Plasental invazyon anomalilerinde güncel yaklaşım nasıl olmalı? Özhan Turan (A.B.D)
16:30-17:00 Monokoryonik ikizler: Nasıl yönetelim? Mert Ozan Bahtiyar (A.B.D)
17:00-17:20 Tartışma
17:20-17:30 KAPANIŞ Engin Oral

KONUŞMACILAR

Gürkan Kıran


Engin Oral


Pınar Özcan


Hakan Çakmak


Barış Ata


Taner Usta


Ayşe Seyhan


Hakan Yaralı


Ayşe Filiz Gökmen Karasu


Ali Ayhan


Anna Fagotti


Fuat Demirkıran


Nejat Özgül


Mehmet Ali Vardar


Serdar Kütük


Osman Şevket


Recep Has


Rıza Madazlı


Selim Büyükkurt


Özhan Turan


Mert Ozan Bahtiyar


FOTOĞRAFLAR

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
Kongre 19 Eylül 2021 tarihleri arasında online kongre platformunda gerçekleşecektir.

Kongre Dili
Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.

Kongre İzin Belgesi
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

Kayıt ve Danışma
Kayıtlı tüm katılımcılar tüm sorularını [email protected] adresine e-mail göndererek sorabilir ve tüm sorular sekretarya aracılığı ile cevaplandırılacaktır.

Dijital Katılım Belgesi
Kayıtlı tüm katılımcılar 19 Eylül 2021, Pazar günü itibariyle dijital katılım sertifikalarını alabileceklerdir.

 


İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETARYA


Op. Dr. Çağlar ÇETİN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi
E-mail: [email protected]
ORGANİZASYON SEKRETARYASI


FİGÜR Kongre Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Adres:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad.
Nova Baran Center, No: 4, 34360
Şişli / İSTANBUL - Türkiye
Tel: 0212 381 46 00
E-mail: [email protected]